Skapa med yngre barn

De flesta av Kodcentrums uppgifter är riktade till barn i åldern 9-13 år. Våra analoga övningar är ett första steg till att förstå programmering. På den här sidan samlar vi kontinuerligt övningar för yngre barn.

Övningar